Privātais kabinets

Algoritms, lai izveidotu savienojumu ar Clever:

  1. Sazināties ar mūsu konsultantiem
  2. Balsu vākšana
  3. Noslēgt individuālo līgumu
  4. Veikt apmaksu
  5. Sagaidīt aprīkojuma uzstādīšanu

Balsu vākšana:

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, lai uzstādītu Clever, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums vai nu dzīvokļu īpašnieku sapulcē, vai veicot viņu aptauju. Lai pieņemtu lēmumu par Clever uzstādīšanu Jūsu mājas dzīvokļos, pietiek ar 50% +1 dzīvokļu īpašnieku balsi, kas nobalsojuši “par”.

Lai veiktu Jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku aptauju, nepieciešams sazināties ar mūsu speciālistu, kurš reģistrēs Jūsu māju un sniegs Jums sīku aptaujas veikšanas instrukciju, kā arī atbildēs uz Jūs interesējošajiem jautājumiem.

Aptaujas veikšanas kārtība:

  1. Mūsu speciālistu instrukcijas.

  2. Balsu vākšana.

  3. Dzīvokļu īpašnieku lēmuma par Clever uzstādīšanu protokols.

  4. Aptaujas iniciatora iesniegums apsaimniekojošajai kompānijai par mājas dzīvokļu īpašnieku pieņemto lēmumu par Cleveruzstādīšanu un jaunās siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanas metodikas pieņemšanu.

Noslēgt individuālu līgumu

Pēc tam, kad mājas dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu, Jūs varat parakstīt individuālu Clever uzstādīšanas Jūsu dzīvoklī līgumu, iepriekš to saskaņojot.

Samaksa

Pēc tam, kad esat saskaņojuši (ko?) un noslēguši individuālo Clever uzstādīšanas līgumu, samaksa jāveic vai nu vienā maksājumā, vai pa daļām. Gadījumā, ja līgums paredz maksājumu veikšanu pa daļām, tehniskā projekta sastādīšana un iekārtas montāža tiek veikta pēc pirmā maksājuma veikšanas.

Sīkāka informācija par maksājumiem un to termiņiem norādīta līgumā.

Iekārtas uzstādīšana

Pēc tam, kad Jūs esat noslēguši individuālo Clever uzstādīšanas līgumu un veikuši samaksu, mēs sastādām tehnisko projektu un saskaņojam to ar Jums. Pēc tam tiek veikta iekārtas montāža un pēc darbu pabeigšanas tiek parakstīts Clever iekārtas pieņemšanas un nodošanas akts.

CAPTCHA