Jaunumi Clever

Jautājums-atbilde

Cienījamie mūsu mājas lapas apmeklētāji,

mēs gaidām jūsu jautājumus, komentārus, piezīmes un vēlmes.

Jautājums:
10.11.2016
Kā apkalpošanas kompānija saņems siltuma enerģijas rādītājus par manu dzīvokli?

Atbilde:
Šos datus apkalpošanas kompānija (DzīB vai DzīKS) saņems no mums. Dati no Clever tiks iekļauti atsevišķā rindkopā maksājuma rēķinā par dzīvokli. Rēķinu Jūs saņemsiet kā līdz šim, pastkastītē vai pa e-pastu.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai ir iespēja nomainīt vertikālo apkures sistēmu uz horizontālo apkures sistēmu?

Atbilde:
Jā, ir iespējams, bet pastāv apgrūtinājumi: 1) dārgas izmaksas (kredītsaistības bankā); 2) Remontdarbus jāveic vienlaicīgi visos mājas dzīvokļos; 3) remonts katrā dzīvoklī (jālikvidē vecos stāvvadus un jāmontē jaunos horizontālos cauruļvadus).

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai nepieciešams veikt mājā renovāciju (ārējo sienu siltināšana) pirms Clever uzstādīšanas?

Atbilde:
Mājas renovācija neitekmē uz siltuma enerģijas sadali vertikālo apkures sistēmu (kā ir uzstādīta Jūsu mājā). Iedzīvotāji, kuri saņēma dzīvoklī siltumu vairāk pirms mājas renovācijas, to arī saņems pēc renovācijas.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Es nomāju dzīvokli, vai ir iespējama pieslegšana Clever?

Atbilde:
Jā, ja mājā pieņemts pozitīvs lēmums par uzstādīšanu.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Kādi ir Clever darba principi?

Atbilde:
Clever darbojas pēc klasiskā siltuma skaitītāja principa, līdzīga tam, kas atrodas jūsu mājas siltuma mezglā.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai Clever nepieslēgtajiem dzīvokļiem nāksies maksāt par tiem, kas ir pieslēgušies?

Atbilde:
Nē. Katrs maksās tikai par sevi. Jebkura individuālā skaitītāja uzstādīšana (piem.ūdens skaitītājs vai elektroskaitītāj u.c.) ļauj maksāt tikai par to, ko Jūs patērējat. Gadījumā, ja Jūsu dzīvoklī ir karsti un Jūs ‘’neslēdzat ciet’’ radiatorus un verat vaļā logus, tad Jūs pats par to maksāsiet, bet ne kaimiņi, kuri slēdz radiatorus. Tas ir godīgi.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Kā aprēķina siltuma patēriņu dzīvokļos, kas nav pieslēgti Clever?

Atbilde:
Aprēķina metodiku (noteikumus) pieņem dzīvokļu īpašnieki aptaujas organizēšanas laikā. Īsumā: a) no mājas kopējā skaitītāja rādījumiem atņem mājas patērētās siltuma enerģijas daudzumu kopējās lietošanas telpās (piemēram, 15%) un sadala uz KATRU dzīvokli, proporcionāli platībai (pēc kvadrātmetriem); b) pēc tam atņem visu Clever pieslēgto dzīvokļu rādījumus; c) atlikušo daudzumu sadala uz nepieslēgtajiem dzīvokļiem (pēc kvadrātmetriem).

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Kas maksā par mājas patērēto siltuma enerģiju kopējās lietošanas vietās (bēniņi, pagrabs, kāpņu telpa)?

Atbilde:
Siltuma enerģiju, ko patērē kopējās lietošanas vietās, apmaksā visi mājas iedzīvotāji proporcionāli sava dzīvokļa platībai. Tas tiks atspoguļots atsevišķā rindkopā maksājuma rēķinā par dzīvokli.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai es varu atteikties no Clever uzstādīšanas?

Atbilde:
Tā ir Jūsu izvēle, pieslēgt vai nepieslēgt Clever. Gadījumā, ja tika uzstādīts Clever un vēlaties atteikties no šī pakalpojuma, ir iespējams pārtraukt līguma saistības. Līguma laušanas procedūra ir minēta līgumā.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai ir jēga pieslēgties mājas iemītniekiem, kas dzīvo apakšējos stāvos, ja baterijas visu laiku ir knapi siltas?

Atbilde:
Jā. Ja pie jums ir auksti radiatori, tātad arī siltumu jūs saņemat ļoti maz, kas būs redzams jūsu individuālā siltuma skaitītājā. Ja jūs saņemat maz siltuma – maz maksājiet.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Uz kā rēķina notiek ekonomija?

Atbilde:
Ekonomija notiek uz tā rēķina, ka jums ir iespēja regulēt un pārslēgt radiatorus tad, kad viņi jums nav vajadzīgi, piemēram: mājās ir karsti, izejot no mājas, aizbraucot atvaļinājumā, kad ārā kļūst siltāks, karstuma nepārnesamības dēļ utt. Tādējādi, tiks maksāts par faktiski patērēto siltumu. Tādas pašas priekšrocības ir dzīvokļu iemītniekiem jaunajās mājās.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Kādi radiatori (baterijas) nepieciešamas, lai pieslēgtos Clever?

Atbilde:
Radiatori var būt jebkura izmēra un modeļa. Lai pieslēgtos, nav jāmaina vecās un jaunās baterijas. Galvenais, lai bateriju noslēgšanai tiktu uzstādīts tiltslēgs un regulators. Stāvvados mēs uzstādām savas iekārtas.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai ir obligāta vienlaicīga visu mājas dzīvokļu pieslēgšanās Clever?

Atbilde:
Nē, nav obligāta. Pietiek ar vienu dzīvokli. Pārējie var pieslēgties jebkurā laikā.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Vai ir atlaides, un vai ir iespējama maksāšana pa daļām?

Atbilde:
Jā. Pie mums paredzēta 10% atlaide pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm. Turklāt, mēs ļaujam veikt maksājumu pa daļām, no 3 līdz 6 mēnešiem. Saskaņojot arī individuālo līgumu, mēs varam apspriest papildus atlaides.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Cik maksā pieslēgšana Clever?

Atbilde:
Sazinieties ar mums un mēs aprēķināsim izmaksas Clever uzstādīšanai Jūsu dzīvoklī.

uz augšu

Jautājums:
10.11.2016
Kas jāizdara, lai uzstādītu Clever mūsu mājā?

Atbilde:
Lai mājā uzstādītu Clever un sāktu veikt patērētās siltuma enerģijas aprēķinu, saskaņā ar katra dzīvokļa rādītājiem, jums jāsaņem jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu (50% + 1 balss). Turklāt nav obligāti organizēt kopsapulci, likums ļauj veikt aptauju (skat. Dzīvokļa īpašuma likumu).

uz augšu

Uzdot jautājumu